Sociale controle en 4ieder.nl gedragsregels
Maakt jouw internet compleet!

Snel vinden
Snel terug naar

Hoofdmenu:Info | Marktplaats | Promotie
 
Overig:Voorbeelden | Winkelmand | Uitloggen

Sociale controle en gedragsregels

Introductie

4ieder.nl is een sociaal platform, met zijn eigen gedragsregels, hetgeen grofweg betekent dat we respectvol met elkaar omgaan, elkaars privacy respecteren, elkaar niet spammen, en niet frauderen, wanbetalen of ons als iemand anders voordoen!
Om handhaving van de gedragsregels mogelijk te maken zijn in ons platform speciale functies ingebouwd:
 • Leden kunnen elkaar via het platform waarschuwen en corrigeren ivm overtreding van gedragsregels.
 • Betreft het fraude, wanbetaling, of een ander zwaar vergrijp, dan kan (binnenkort) via het platform een incassobureau of advocaat ingeschakeld worden!
 • Een bewezen overtreding kan geëscaleerd worden naar 4ieder.nl zelf, die daarop gepaste actie onderneemt.

4ieder.nl voert dus zelf geen actieve controle uit op handhaving van de gedragsregels, en bemiddelt ook niet in geschillen tussen leden onderling, maar als duidelijk is (al dan niet met wettelijk aantoonbaar bewijs) dat een overtreding heeft plaatsgevonden, dan zal 4ieder.nl hier gerichte actie op ondernemen.

Definitie content

Met content bedoelen we alle teksten, documenten en afbeeldingen, en verwijzingen ernaartoe, die in het platform van 4ieder.nl ingevoerd en publiekelijk getoond kunnen worden.

Gedragsregels

Binnen 4ieder.nl gelden de volgende gedragsregels:
 • Content mag niet bedreigend, beledigend, pestend, discriminerend, aanstootgevend, opruiend of pornografisch zijn.
 • In content mag de nederlandse wet niet overtreden worden.
 • Content mag geen persoonsgegevens van derden bevatten.
 • Content mag geen discussies bevatten of discussies uitlokken (met name niet op het gebied van politiek, geloof, ras en sexuele geaardheid).
 • Belangrijke instructies dienen opgevolgd te worden (bv geen netwerkuitbreidings link of -instructie aanpassen of verwijderen).
 • Content in reviews dient anoniem te zijn.
 • Voorkom dat een (aan)vraag, review of tip als spam wordt gezien!
 • Er mag geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden gemaakt worden.
 • Een advertentie dient uitgeschakeld te worden zodra deze niet meer geldig is.
 • In geval een advertentie een verkocht product betreft, dient deze verwijderd te worden (eerst uitschakelen), zodra de nieuwe eigenaar daarom vraagt.
 • En vanzelfsprekend is fraude, wanbetaling en je als iemand anders voordoen ook niet toegestaan (dus ook niet als particulier gaan adverteren indien je een bedrijf bent)!

Sociale controle

Binnen 4ieder.nl is er sprake van een eigen sociale controle, welke door geautomatiseerde functies wordt gestimuleerd en ondersteund, herkenbaar door een gevarendriehoek ():
 • Ieder 4ieder.nl lid kan een ander lid via de daarvoor bestemde Waarschuwing-functie waarschuwen indien een gedragsregel overtreden wordt.
 • Een aanbieder kan het reviewende lid waarschuwen via de daarvoor bestemde Waarschuwing-functie in de betreffende berichtenpagina.
 • Indien in één van de vorige twee situaties geen gepaste reactie volgt, kan de waarschuwing door het lid geëscaleerd worden. Dit heeft tot gevolg dat 4ieder.nl de afhandeling overneemt.

Wettelijk bewijs

Een lid kan via het platform (binnenkort) wettelijk bewijs aan 4ieder.nl aanbieden.

Actie door 4ieder.nl

Indien de waarschuwing door 4ieder.nl geen positief resultaat oplevert, dan schakelt 4ieder.nl het betreffende account uit!
Dit betekent onder andere het verlies van het eventuele tegoed, het verliezen van het achterliggende netwerk en het binnen 4ieder.nl niet meer kunnen gebruiken van informatie die wij al van je weten. Dit laatste betekent dat je dus ook niet meer (op eenvoudige wijze) lid kunt worden!

In het geval van wanbetaling van commissiefacturen aan 4ieder.nl (en dus het in gevaar komen van uitbetaling van cashback en netwerkverdiensten aan onze leden) schakelt 4ieder.nl zelf een incassobureau of advocaat in.

Tijdig reageren

Tot slot wil 4ieder.nl voorkomen dat leden nieuwe berichten missen, en daardoor of zelf benadeeld worden, of de wederpartij (kan 4ieder.nl zelf zijn) waarmee je een bericht deelt.
Bedenk hierbij dat het ook om berichten kan gaan omtrent sociale controle, berichten waarbij het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot het uitschakelen van een account!
Daarom sturen we je elke 3 dagen automatisch een herinnerings e-mail, indien een nieuw bericht nog niet is ingezien.
Zogenaamd slapende accounts zullen na verloop van tijd dan ook een waarschuwing krijgen van 4ieder.nl, waarna het account uitgeschakeld kan gaan worden.